Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Chotár obce je ohraničený z východnej strany potokom Litava (Litavica), zo západnej strany potokom Churchoť, na severe od Čabradského Vrbovka čiastočne jarkom a na juhu od Plášťovského chotára nemá výraznejšiu prírodnú hranicu. Najdlhšiu spoločnú hranicu má s čabradsko-vrbovským chotárom.

Počtom obyvateľov sa obec zaraďuje k menším obciam v regióne.
Administratívne je obec začlenená do okresu Krupina a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Susedné mestá a obce :                      Obec susedí s obcou Čabradský Vrbovok a Selce

Celková rozloha obce :                       1,532 ha

Nadmorská výška :                            373 m

Hustota  a počet obyvateľov :           7,6 / km2 109 obyvateľov